Bierzo шараптар, дүйнөдө мода келип чыккан белги

Bierzo Испаниянын шараптар талап бүткүл дүйнөлүк күнү барган сайын, ал эми аталышы сыяктуу жөн эле жорукпу эмес, дейт. Маршалдарына англ жүзүм муундар үчүн баалуу ноу-хау негизинде тапкан. Bierzo шараптар өтө, орто, ынталуулук менен мүнөздөлөт Толук маалымат